Kontakt

Miejskie Przedszkole Nr 27 z Oddziałami
Integracyjnymi w Siedlcach

ul. Karpacka 2
08-110 Siedlce

e-mail : przedszkole27@wp.pl
przedszkole27@op.pl

Telefony :

dyrektor –  25 794  33 76

administracja-  25 794  3377

wicedyrektor –  25 794 3378

gabinet logopedyczny –  25 794  4376

 Fax: 25 794  3379