„Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć, dowiedziałem się w Przedszkolu”

Robert Fulghum

Witamy na stronie Miejskiego Przedszkola nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach

Nasze Przedszkole jest przedszkolem publicznym.
Organem prowadzącym jest Miasto Siedlce.
Nadzór pedagogiczny prowadzi Mazowiecki Kurator  Oświaty.

Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 -17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Przerwa wakacyjna jest ustalana przez organ prowadzący na przemian w miesiącach lipcu lub sierpniu. W czasie przerwy naszej placówki dzieci korzystają dyżurów w innych przedszkolach (wg wykazu zamieszczonego na tablicy ogłoszeń).

Apel do Rodziców !!!