Zajęcia adaptacyjne dla nowych przedszkolaków

Serdecznie zapraszamy nowo przyjęte dzieci razem z Rodzicami na spotkania adaptacyjne

                                   27 czerwca 2017 roku  godz.15.00

                                   30 sierpnia 2017 roku godz.10.00

Dnia 28 czerwca 2017 roku zapraszamy Rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola na spotkanie organizacyjne.