W dniu 5 czerwca dzieci z grupy „Elfy” pojechały  do CKiS w Siedlcach na spotkanie z poetką Dorotą Gellner z okazji 35-lecia pracy twórczej.  Spotkanie odbyło się w radosnej atmosferze, poetka była bardzo otwarta,
a swoją energią i entuzjazmem zarażała całą dziecięcą widownię.