Nasz człowiek na II między przedszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek „W drodze do Betlejem”.

26 stycznia 2021r. w Katolickim Przedszkolu Ogródek św. Franciszka w Siedlcach odbył się w formie on-line, II między przedszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek „W drodze… <a class="continue" href="http://www.mp27siedlce.pl/35526-2/">Więcej<span> Nasz człowiek na II między przedszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek „W drodze do Betlejem”.</span></a>

Więcej >>