Bezpieczna droga do przedszkola

W drugim tygodniu września w grupie Motylki rozpoczęły się zajęcia prowadzone metodą projektu. Przedszkolaki brały udział w zabawach mających na celu poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa dzieci w drodze do przedszkola. Uczestniczyły w spotkaniu
z ekspertem – przedstawicielem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach
p. Jerzym Chmielińskim, gdzie podczas zabaw z wykorzystaniem autochodzika mogły wcielić się w uczestników ruchu drogowego zgłębiając zasady prawidłowego poruszania się po drodze. Podczas codziennych zajęć dzieci poszerzały wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po chodniku, przechodzenia przez pasy, wspólnie z panią stworzyły grę planszową w celu lepszego zapamiętania zasad ruchu drogowego, wykonywały prace plastyczne utrwalające kształt i znaczenie poznanych znaków drogowych, dowiedziały się,
w jaki sposób być lepiej widocznym uczestnikiem ruchu drogowego oraz stworzyły makietę swojego miasta, na której zostały umieszczone domy wszystkich przedszkolaków z grupy. Uwieńczeniem projektu było wykonanie wspólnie z rodzicami znaku drogowego, który mógłby być wykorzystany na terenie przedszkola lub przedszkolnego placu zabaw.