Czyste Powietrze Wokół Nas – program edukacyjny realizowany w grupie ,,Puchatki”.

Najskuteczniejszym działaniem w zapobieganiu chorób spowodowanych paleniem  tytoniu jest promocja zdrowia. Dzięki programom edukacyjnym, wśród dzieci i młodzieży kształtowane są prawidłowe postawy zdrowotne.

Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmuje m.in. takie działania jak koordynowanie programów edukacji antytytoniowej dla przedszkoli i szkół. Jednym z takich programów jest program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów „Czyste Powietrze Wokół Nas”.

Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” był dostosowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Głównym celem Programu było zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

Program miał za zadanie:

Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

-Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.

-Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

-Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

-Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.