Dnia 11 stycznia 2018r. dzieci z grupy „Puchatki” przedstawiły ,,Jasełka” i część artystyczną z okazji Dnia Babci i Dziadka”. Głównym celem uroczystości było wprowadzenie uczestników w radosną atmosferę, kształcenie umiejętności wyrażania uczuć i przeżyć podczas inscenizacji, wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, rozwijanie indywidualnych predyspozycji i uzdolnień aktorskich dzieci oraz nabywanie odwagi, śmiałości podczas występów przed publicznością. Przedstawienie było wyjątkowe. Mali aktorzy, we wspaniałych strojach prezentowali się doskonal. Na koniec występu dzieci złożyły życzenia i zaśpiewały sto lat!. Następnie wręczyły upominki zaproszonym gościom.