Elfy poznają życie w danych czasach

W lutym Elfiki poznawały, jak wyglądało życie w dawnych czasach.

Rozmawialiśmy o dinozaurach, oglądaliśmy teatrzyk o powstaniu węgla kamiennego, poznawaliśmy warunki życia ludzi pierwotnych, wykonywaliśmy eksperyment „Wulkan” oraz dinozaury i ich ślady
z masy gipsowej.