Elfy zdalnie

Od 29 marca do 16 kwietnia, podczas nauki zdalnej, dzieci z grupy Elfy pod nadzorem swoich opiekunów domowych ochoczo wykonywały powierzone im zadania wysyłane przez nauczycieli.

Zrealizowane zostały trzy bloki tematyczne: Wielkanoc, Wiosna – wiosenka oraz Kubusiowi przyjaciele natury dbają o naszą planetę. Dzięki zaangażowaniu rodziców i chęci dzieci udało się nam zebrać bogatą dokumentację zabaw domowych z dziećmi podczas niemożności odbywania zajęć w przedszkolu. Za przesłane zdjęcia podziękowania kierujemy Rodzicom, a wytrwałym przedszkolakom dziękujemy za pilnie wykonywane zadania!