Informacje dla rodziców

Prosimy aby dzieci do przedszkola były przyprowadzane do godziny 8.30. 
Później drzwi wejściowe będą zamknięte i zakończony dyżur pomocy nauczyciela.

Ułatwienia dostępu