OGŁOSZENIE            

 

       Opłaty za przedszkole zbierane będą w dniach:

 

 07,08 kwiecień  2016 w godz. 7.00 – 9.00

          08 kwiecień  w godz. 14.00 –16.30

 

Opłata za wyżywienie  

Opłata za godziny        

Rada Rodziców ,      

   

Po dniu 10 kwietnia 2016 r opłaty prosimy dokonywać na konta   podając    nazwisko i imię dziecka oraz nazwę grupy