Kochani Rodzice !

Bardzo prosimy o uregulowanie opłat za przedszkole, za miesiąc marzec.
Najważniejsze i najpilniejsze są wpłaty na konto wyżywienia.
Administracja przedszkolna jest czynna:
Wielki Czwartek od 7.00-15.00
Wielki Piątek od 7.00-11.00
Wtorek po świętach od 7.00-11.00
Z poważaniem
Administracja przedszkolna