Lekcja patriotyczna w bibliotece

Dnia 10 listopada 2022r.odbyła się lekcja biblioteczna dla przedszkolaków, poruszająca temat patriotyzmu.

Dzieci wysłuchały krótkiego opowiadania o Marszałku Piłsudskim, obejrzały animację

pt. „Polak Mały”, utrwalając swoje wiadomości na temat barw narodowych: flagi oraz polskiego godła. Wysłuchały fragmentu hymnu i utrwaliły nazwisko jego autora.

Na koniec zajęć, każde dziecko malowało chorągiewkę w barwach narodowych, patyczkami kosmetycznymi. Zajęcia były bardzo interesujące i poszerzyły wiedzę przedszkolaków.
 Dziękujemy serdecznie Pani bibliotekarce za ciekawą lekcję o Polsce.