Miejski Przegląd Teatrów Przedszkolnych „Dziecięca Wiosna Teatralna” pod hasłem „Moja mała i wielka Ojczyzna w baśniach i legendach polskich”.

Miejskie Przedszkole nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki dnia 26 marca 2019 r. już po raz szósty zorganizowało  Miejski Przegląd Teatrów Przedszkolnych „Dziecięca Wiosna Teatralna” pod hasłem „Moja mała i wielka Ojczyzna w baśniach i legendach polskich”.

W Przeglądzie wzięło udział 13 przedszkoli, reprezentowanych przez dzieci 5 i 6-letnie. Na scenie zaprezentowały swoje umiejętności dzieci z następujących przedszkoli: Niepubliczne Przedszkole „Słoneczna Dolina”,  Miejskie Przedszkole nr 22, Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 20,  Miejskie Przedszkole nr 13, Miejskie Przedszkole nr 15, Miejskie Przedszkole nr 23, Miejskie Przedszkole nr 17, Niepubliczne Przedszkole „Akademia Maluszka”, Miejskie Przedszkole nr 26, Miejskie Przedszkole nr 6, Miejskie Przedszkole nr 3, Miejskie Przedszkole nr 25, Miejskie Przedszkole nr 27  z Oddziałami Integracyjnymi. Celem Przeglądu było  kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci w wieku przedszkolnym, poznanie kultury narodowej   i wybranych tradycji w oparciu o legendy i baśnie polskie, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci kultura teatralną. Występy naszych wspaniałych przedszkolaków ze wzruszeniem podziwiała publiczność zgromadzona w Centrum Kultury i Sztuki: koleżanki i koledzy z przedszkoli, rodzice, rodzeństwa, dziadkowie. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. Natomiast placówki dyplomy, statuetki wręczone przez Kapitułę Przeglądu.

Przegląd odbył się pod honorowym patronatem

Prezydenta Miasta Siedlce.