Mikołajki w Elfach

„6 grudnia – jak dobrze wiecie

Święty Mikołaj chodzi po świecie

Dźwiga swój worek niezmordowanie

I każde dziecko prezent dostanie (…)

A kiedy rozda już prezenty

Wraca do nieba uśmiechnięty”

(H. Szal)