Nasz zielony ogródek

25.03.2022r. Puchatki, chcąc przyśpieszyć przyjście wiosny, postanowiły założyć w sali zielony ogródek.

Zgromadziły potrzebne przybory ( pojemniczki, doniczki, konewki), ziemię i nasionka. Przed przystąpieniem do pracy poznały warunki potrzebne roślinom do wzrostu. Następnie w małych grupkach siały rzeżuchę, bazylię, ukolę, koper oraz sadziły cebulkę na szczypiorek. Po zasianiu i podlaniu,  rośliny zostały umieszczone w kąciku przyrody, a dzieci muszą pamiętać o ich podlewaniu oraz obserwować ich  wzrost. Kiedy wyrosną będą źródłem witamin na kanapkach.