Kadra i personel

Całym przedszkolnym zespołem kieruje Pani   Dyrektor:
mgr Anna Malacka
W naszym przedszkolu preferujemy model pracy  nastawiony na wspomaganie rozwoju  dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i  możliwości rozwojowych.
Nauczycielki  są kompetentne, życzliwe otwarte na  potrzeby dziecka i rodziców,  Zwracają uwagę na rozwój indywidualnych  zainteresowań i talentów dzieci. Są dynamiczne, wciąż szukające nowych dróg rozwoju i  doskonalenia warsztatu pracy,  stosują tradycyjne oraz nowatorskie metody i formy  pracy pedagogicznej. Ustawicznie podnoszą swoje  kwalifikacje, biorąc udział  w szkoleniach, kursach i innych  formach doskonalenia zawodowego.

Nauczycielki grup:
Misie
mgr Wioletta Socha vel Głaz – nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Pietrzak   – nauczyciel mianowany

Żabki
mgr Agnieszka Szymańska ( nauczyciel dyplomowany)
mgr Krystyna Płudowska ( nauczyciel mianowany)

Elfy  (3 latki)
mgr Beata Sitkowska – nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Szymczak– nauczyciel kontraktowy
mgr Izabela Bareja – nauczyciel mianowany( nauczyciel wspierający)

Czarodzieje (4 latki)
mgr Ewa Weprzęć- nauczyciel dyplomowany
mgr Wioletta Marczuk – nauczyciel dyplomowany
mgr Milena Malinowska – nauczyciel  kontraktowy( nauczyciel wspierający)

Biedronki (5 latki)
mgr Agnieszka Krzyzińska -nauczyciel dyplomowany
mgr Ewelina Pracz  – nauczyciel  mianowany
mgr Teresa Franczuk – nauczyciel dyplomowany(nauczyciel wspierający)

Puchatki (3 latki)

mgr -Agnieszka Szcześniak- nauczyciel kontraktowy
mgr Agnieszka Fiodorow  – nauczyciel dyplomowany
mgr Ewa Celińska -Walendowicz- nauczyciel dyplomowany (nauczyciel wspierający)

Muminki ( 5 latki)
mgr Emilia Michalak – nauczyciel dyplomowany
mgr Grażyna Nowaczyńska – nauczyciel dyplomowany
mgr Renata Sawicka  nauczyciel dyplomowany (nauczyciel  wspierający)

Smerfy( 6 latki)
mgr Elżbieta Karpińska – nauczyciel dyplomowany

mgr  Barbara Głuchowska – nauczyciel kontraktowy

 

Gumisie (4 latki)
mgr Jadwiga Łuczak – nauczyciel dyplomowany
mgr Marta Ptaszyńska -Markowska  – nauczyciel

Krasnoludki ( 4-latki)
mgr Emilia Myrcha  – nauczyciel kontraktowy
mgr Aleksandra Żółkowska-Zgorzałek- nauczyciel kontraktowy
mgr Beata Goluch-Ambroziak- nauczyciel dyplomowany(nauczyciel wspierający)

Motylki( 6 -latki)

mgr Anna Wiszniewska- nauczyciel kontraktowy

mgr Anna Chmielińska – nauczyciel kontraktowy

mgr Anna Mazurek -Stańczuk – nauczyciel dyplomowany ( nauczyciel wspierający)

Kadra naszego przedszkola posiada pełne kwalifikacje  pedagogiczne do pracy z dziećmi.
Proces edukacyjny wspierają specjaliści z zakresu:
logopedii, psychologii, rehabilitacji  ruchowej, terapii sensorycznej

Zespół terapeutyczny:
mgr Monika Polak – nauczyciel dyplomowany (terapeuta integracji  sensorycznej)

                               mgr Aneta Kondraciuk – nauczyciel dyplomowany (surdopedagog)  i tyflopedagog)

mgr Marlena Olędzka nauczyciel kontraktowy (terapeuta integracji  sensorycznej)
mgr Adrianna Rosocha – nauczyciel dyplomowany (psycholog)
mgr Anna Sachanowicz – nauczyciel kontraktowy( psycholog)

                mgr Izabela Majewska nauczyciel usprawniania ruchowego

mgr Anna Figat – nauczyciel kontraktowy  (logopeda)

mgr Sylwia Sochaj-Oknińska – nauczyciel kontraktowy (psycholog)
mgr Anna Osłowska –  nauczyciel mianowany ( nauczyciel usprawniania ruchowego)
mgr Agata Dudek- nauczyciel dyplomowany(logopeda)
mgr Beata Sitkowska -nauczyciel dyplomowany ( surdopedagog)

mgr Emilia Michalak – nauczyciel dyplomowany(surdopedagog)
mgr Anna Śliwińska – nauczyciel kontraktowy ( terapeuta integracji  sensorycznej)

mgr Agnieszka Kowalczyk – nauczyciel dyplomowany (psycholog)
mgr Izabela Bareja – nauczyciel mianowany(pedagog)
mgr Marzena Redes – nauczyciel dyplomowany (logopeda)

Możemy się poszczycić znakomitą  współpracą z  personelem pomocniczym,  który dzięki swojemu zaangażowaniu w życie placówki,  dobrze wykonywanym  obowiązkom ma udział we współtworzeniu pozytywnego   wizerunku naszego przedszkola.

Do personelu pomocniczego należą :
Grażyna Jarosławska, Bożena Cielma ,Danuta Turemko,Hanna Ambroziak, Ewelina Turemko
Marianna Jaszczuk , Barbara Kluczek,
Kinga Zubek, Renata Olewińska ,
Anna Wołos , Katarzyna Radzikowska, Edyta Myrcha
Anna Gil, , Karolina Jóźwik,

Nie można zapomnieć o paniach dbających o  nasze posiłki,  starają się aby były one  dobrze przyrządzone urozmaicone, na czas i estetycznie   podane, a przede wszystkim były   zdrowe i smakowały naszym małym degustatorom.

Tu wymienimy:
Barbara Jobczyk-   szefowa kuchni
Stanisława Skup – pracownik kuchni
Monika Lesińska- pracownik kuchni
– pracownik kuchni

sprawami finansowymi zajmują się:

– Elżbieta Mazurek- główna księgowa

  • Halina  Kiełb- referent
    – Jolanta Chwedczuk – starszy  intendent

Niezastąpionym w naszym przedszkolu jest:
– Leszek Łuczak – pracownik gospodarczy