Oferta edukacyjna

Programy wiodące

Działalność edukacyjna opiera się na  Podstawie programowej wychowania przedszkolnego  MENiS. W pracy z dziećmi wykorzystujemy nowoczesne osiągnięcia dydaktyki i nowatorskie rozwiązania. Każda grupa pracuje na podstawie wybranego programu wychowania przedszkolnego z zestawu programów dla przedszkoli zatwierdzonych przez MEN:

Oto programy wybrane przez grupy:

Krasnoludki, Elfy,Motylki
Program wychowania przedszkolnego dla dzieci 3, 4, 5 – letnich. Elżbieta /tokarska, Jolanta Kopała Wydawnictwo PWN, 2016

 

Puchatki,
Program „Nasze przedszkole” M. Kwaśniewskiej i W. Żaby -Żabińskiej wyd. MAC

 

Żabki , Misie,Czarodzieje, Muminki,Gumisie,Smerfy, Biedronki,

Program wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka” Iwona Broda WSiP, Warszawa 2016

 

Praca wychowawczo -dydaktyczna organizowana jest w oparciu o dwutygodniowe plany każdej grupy opracowywane przez nauczycielki.
Uwzględniając w nich zajęcia organizowane z dziećmi ( blok zajęć, oferty, zróżnicowany stopień trudności, praca indywidualna), kontakty z rodzicami.

 

Programy wspomagające

Odimienna metoda nauki czytania

Dziecięca matematyka

Oraz programy własne przedszkola
Aktywne słuchanie muzyki wg. Batii Strauss
Program wychowawczy

Program przyrodniczy

Zajęcia dodatkowe


Religia
– Zajęcia nauki religii odbywają się  w grupach od 4 latków do 6 latków. Religię prowadzi Urszula Sadło

Basen – W zabawach na basenie uczestniczą grupy 5 i 6 latków
Zajęcia rytmiczno – taneczne – Zajęcia  w grupach   prowadzi mgr Artur Dobrzański Zajęcia   odbywają się  dwa razy w tygodniu

J.angielski – Nauką j. angielskiego objęte są wszystkie dzieci z naszego przedszkola począwszy od 4 do 6 latków. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu  po 30 min.

Terapia logopedyczna  – Na terapię  uczęszczają dzieci po uprzednim badaniu logopedycznym Terapię prowadzą: mgr.Agata Dudek, mgr Marzena Redes