Oferta edukacyjna

Programy wiodące

Działalność edukacyjna opiera się na  Podstawie programowej wychowania przedszkolnego  MENiS. W pracy z dziećmi wykorzystujemy nowoczesne osiągnięcia dydaktyki i nowatorskie rozwiązania. Każda grupa pracuje na podstawie wybranego programu wychowania przedszkolnego z zestawu programów dla przedszkoli zatwierdzonych przez MEN:

Wszystkie grupy pracują wg. programu

„Kocham przedszkole” Autorki: Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2016 Wydanie II zmienione (2017)

ISBN 978-83-02-17115-4

Praca wychowawczo -dydaktyczna organizowana jest w oparciu o dwutygodniowe plany każdej grupy opracowywane przez nauczycielki.
Uwzględniając w nich zajęcia organizowane z dziećmi ( blok zajęć, oferty, zróżnicowany stopień trudności, praca indywidualna), kontakty z rodzicami.

 

Programy wspomagające

Odimienna metoda nauki czytania

Dziecięca matematyka

Oraz programy własne przedszkola

Aktywne słuchanie muzyki wg. Batii Strauss

PROGRAM WYCH. MP27 zmieniony 2018

Zajęcia dodatkowe


Religia
– Zajęcia nauki religii odbywają się  w grupach od 4 latków do 6 latków. Religię prowadzi Urszula Sadło

Basen – W zabawach na basenie uczestniczą grupy 5 i 6 latków

J.angielski – Nauką j. angielskiego objęte są wszystkie dzieci z naszego przedszkola począwszy od 3 do 6 latków. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu  po 30 min.

Terapia logopedyczna  – Na terapię  uczęszczają dzieci po uprzednim badaniu logopedycznym Terapię prowadzą: mgr.Agata Dudek, mgr Marzena Redes