OGŁOSZENIE

KOCHANI RODZICE

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania placówek systemu oświaty informuję,  że w dniach od 29 marca 2021 do 11 kwietnia  2021 realizujemy opiekę dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i dzieci rodziców pracujących w placówkach wykonujących działalność leczniczą lub realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Uprawnieni rodzice proszeni są o wypełnienie i dostarczenie do placówki załączonego wniosku.

Z poważaniem Anna Malacka