Prawa Dziecka

W ramach akcji organizowanej przez UNICEF

dotyczącej praw dziecka we wszystkich grupach odbyły się zajęcia dotyczące Konwencji  Praw Dziecka, w ciągu tygodnia zajęć przedszkolaki poznały swoje prawa a 20 listopada 2019 roku w dniu , w którym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka odbył się niebieski marsz wszystkich przedszkolaków. Wszystkie dzieci podczas marszu niosły niebieskie baloniki.