Metoda projektów, która jest realizowana w naszym przedszkolu zaliczana jest do metod praktycznych. Metoda ta polega na samodzielnym realizowaniu przez dzieci zadania przygotowanego przez nauczyciela na podstawie wcześniej ustalonych założeń. Projekt badawczy ma na celu rozwijać wiedzę i umiejętności dzieci.

Projekt badawczy jest najbardziej ambitną i skuteczną metodą edukacji, czyli samodzielną pracą dzieci, indywidualną lub grupową nad danym tematem. Może trwać kilka dni, tygodni lub miesięcy. Naszym celem jest pomoc dzieciom w budowaniu bogatego obrazu świata. Podczas realizacji projektu badawczego, dzieci stają się czujnymi poszukiwaczami wiedzy i aktywnymi badaczami otaczającego świata. Podejmowane działania pozwalają dzieciom poznać poszczególne zagadnienia wieloaspektowo.