Projekt badawczy ,,Komputer’’ w grupie Motylki

W październiku w grupie Motylki odbyły się zajęcia prowadzone metodą projektu.

Przedszkolaki brały udział w zabawach mających na celu poznanie podstaw technologii informacyjnej.

Stworzyliśmy siatkę tematyczną przedstawiającą dotychczasową wiedzę dzieci oraz sformułowaliśmy listę pytań, na które chcieliśmy otrzymać odpowiedź.

Dzieci przyniosły z domu książeczki, wierszyki, kolorowanki i zabawkowe laptopy, które umieściliśmy w kąciku projektowym. Przedszkolaki codziennie z ciekawością słuchały i oglądały literaturę o komputerach. Podczas codziennych zajęć: zapoznaliśmy się z budową komputera, nauczyliśmy się pisać na klawiaturze wielkie i małe litery, samodzielnie włączaliśmy i wyłączaliśmy monitor, poznaliśmy zasady prawidłowego i bezpiecznego korzystania z komputera, rozwijaliśmy sprawność manualną poprzez rysowanie i malowanie za pomocą programu graficznego Paint, korzystaliśmy z gier edukacyjnych na tablicy interaktywnej, dowiedzieliśmy się czym jest Internet i do czego służy, poznaliśmy zagrożenia płynące z Internetu.

Podczas projektu przedszkolaki rozwijały również aktywność plastyczną poprzez wykonanie własnych laptopów oraz obrazkowego kodeksu prawidłowego i bezpiecznego korzystania z komputera. Nie zabrakło również aktywności muzycznej podczas której Motylki nauczyły się piosenki pt. Pan Komputer, a komputer odgrywał główne role także w zabawach ruchowych i tematycznych.

Projekt zakończył się odgrywaniem przez dzieci scenek dramowych pt. Rozmowa przez Internet, które pozwoliły bardziej uwrażliwić dzieci na zagrożenia istniejące w Internecie.