Projekt badawczy KOSMOS w Krasnoludkach

Na przełomie stycznia i lutego sześciolatki z grupy „Krasnoludki” realizowały projekt badawczy KOSMOS. W I etapie stworzyły siatkę tematyczną dotychczasowej wiedzy oraz listę pytań, na które chciały otrzymać odpowiedź. W trakcie realizacji projektu dzieci min: wzięły udział w zabawie badawczej z wykorzystaniem globusa, lampki i lusterka, wykonały Planetę Ziemię – pracę plastyczną tzw. rosnącymi farbami, nauczyły się piosenki o kosmosie, były na wycieczce w planetarium „Niebo Prusa”,  wykonały rakietę – pracę konstrukcyjną. W szukaniu odpowiedzi na niektóre pytania pomagali nam również rodzice. Dzieci z całymi rodzinami wykonały piękne prace plastyczno – techniczne przedstawiające Układ Słoneczny, które zaprezentowane zostały na wystawie w holu. W sali stworzyliśmy zaś kącik projektowy, w którym gromadziliśmy różne materiały (książki, zdjęcia itp.) oraz przedmioty związane z kosmosem.  Na zakończenie projektu każde dziecko otrzymało kosmiczny dyplom.