W marcu grupa ,,Puchatki’’ realizowała projekt badawczy ,,Pies’’.

Stworzyliśmy siatkę tematyczną przedstawiającą dotychczasową wiedzę dzieci oraz sformułowaliśmy listę pytań, na które chcieliśmy otrzymać odpowiedź.

By lepiej poznać czworonożnych przyjaciół, dzieci wzbogacały swoją wiedzę o różnych rasach psów. Gromadziły literaturę, oglądały ciekawe filmy, przynosiły z domu zdjęcia, czasopisma, maskotki, figurki psów. Codziennie z ciekawością słuchały historii o psach.

W poszukiwaniu odpowiedzi na postawione pytania pomocne okazały się zarówno technologie multimedialne, jak i zestawy ilustracji tematycznych, które pozwoliły usystematyzować wiedzę dzieci na temat ról, jakie pełnią psy w życiu człowieka

Zdobywaniu wiedzy teoretycznej towarzyszyły nieustannie działania praktyczne. Ich zakres obejmował zróżnicowaną i wszechstronną aktywność dzieci: ruchową, plastyczno -techniczną, muzyczną, językową, czytelniczą, matematyczną i badawczą.

Nauczyliśmy się piosenki „Kundel bury”, a pies odgrywał główne role także w zabawach ruchowych i tematycznych. Mali artyści samodzielnie pomalowali kartonową budę dla psa.

Oczywiście najbardziej owocne w realizacji projektu okazało się spotkanie z ekspertami. Umożliwiło one dzieciom uzyskanie odpowiedzi na postawione pytania oraz pozwoliły też zaspokoić poznawczą ciekawość dzieci.

Wzięliśmy udział w zajęciach z funkcjonariuszami Policji, którzy do przedszkola przyszli ze specjalnie szkolonym psem policyjnym-Ogim . Zajęcia obejmowały problematykę związaną z bezpiecznym zachowaniem się podczas kontaktu z psem.

Ogi to pies do zadań specjalnych, ma świetnie rozwinięte zmysły, w tym doskonały węch, dzięki którym pomaga w rozwiązywaniu najtrudniejszych zadań. Służy też pomocą podczas patrolowania ulic. Dzieci  były zachwycone pokazem umiejętności Ogiego.

Jednocześnie dzieci uczyły się, jak ważne jest zachowanie ostrożności wobec nieznanych psów. Pierwszą i podstawową zasadą jest wykształcenie nawyku przyjmowania pozycji bezpiecznej wobec ataku psa. Może ona uchronić dzieci nie tylko przed poważnymi obrażeniami, ale też sprawić, ze pies odstąpi od ataku.