Dnia  19.02.2018 r. grupa ,,Puchatki’’ rozpoczęła projekt ,,Pociąg” . Ustaliliśmy Co wiemy o pociągu i zarejestrowaliśmy  posiadaną wiedzę w formie siatki graficznej.

Stworzymy listę pytań do projektu, która stanowiła podstawę aktywności badawczej dzieci.

Wspólnie z dziećmi zaplanowaliśmy działania badawcze: zajęcia poza terenem przedszkola, spotkania z  ekspertami – osobami, które dobrze znają badany temat.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu wycieczki do Stadlera w Siedlcach tacie Bruna Sowy, który umożliwił nam obejrzenie produkcji pociągów. Dzieci i panie były pod wielkim wrażeniem. Mogliśmy zobaczyć jak przebiega wyprodukowanie pociągu.

Dnia 02.03.2018 r. zakończyliśmy nasze działania badawcze w ramach projektu. Podsumowaliśmy wszystkie działania prowadzone w przedszkolu i usystematyzowaliśmy zgromadzoną wiedzę. Przeanalizowaliśmy listę pytań badawczych oraz hipotez, dzięki czemu udało nam się wyciągnąć trafne założenia i błędne. W kolejnej części naszych zabaw samodzielnie stworzyliśmy książeczki z prowadzonych działań badawczych  w przedszkolu.

Na pamiątkę, każdy z nas zamieścił w książce własne prace z przeprowadzonych aktywności badawczych.