W styczniu grupa „Krasnoludki” realizowała projekt badawczy „Zegar”. W I etapie stworzyliśmy siatkę tematyczną przedstawiającą dotychczasową wiedzę dzieci oraz sformułowaliśmy listę pytań, na które chcieliśmy otrzymać odpowiedź. W ramach realizacji projektu: przeprowadziliśmy badania terenowe licząc wszystkie zegary w przedszkolu, pojechaliśmy na wycieczkę do zegarmistrza, nauczyliśmy się piosenki o zegarach, prowadziliśmy zabawy badawcze z lupami, mierzyliśmy długość trwania różnych czynności, wykonaliśmy własne zegary, uczyliśmy się odczytywać godzinę na zegarze. W sali stworzyliśmy kącik projektowy, gdzie gromadziliśmy różne rodzaje zegarków i zegarów, książki, gry i układanki o zegarach. Dzieci wspólnie z rodzicami sporządziły spisy liczby i rodzajów zegarów posiadanych w domach i zaprezentowały je na forum grupy.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za udział w realizacji projektu.

„Krasnoludki” realizowała projekt badawczy „Zegar”. W I etapie stworzyliśmy siatkę tematyczną przedstawiającą dotychczasową wiedzę dzieci oraz sformułowaliśmy listę pytań, na które chcieliśmy otrzymać odpowiedź. W ramach realizacji projektu: przeprowadziliśmy badania terenowe licząc wszystkie zegary w przedszkolu, pojechaliśmy na wycieczkę do zegarmistrza, nauczyliśmy się piosenki o zegarach, prowadziliśmy zabawy badawcze z lupami, mierzyliśmy długość trwania różnych czynności, wykonaliśmy własne zegary, uczyliśmy się odczytywać godzinę na zegarze. W sali stworzyliśmy kącik projektowy, gdzie gromadziliśmy różne rodzaje zegarków i zegarów, książki, gry i układanki o zegarach. Dzieci wspólnie z rodzicami sporządziły spisy liczby i rodzajów zegarów posiadanych w domach i zaprezentowały je na forum grupy.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za udział w realizacji projektu.