Projekt badawczy,,Komputer”.

Od dnia 08.10.2018r. do 19.10.2018r.w grupie ,,Puchatki” był realizowany projekt badawczy,,Komputer”.

Podczas projektu dzieci dowiedziały się, że komputer nie tylko bawi, ale też uczy i pomaga w życiu codziennym. Należy zwracać uwagę na dozowanie i kontrolowanie czasu spędzonego przed monitorem oraz dbać o prawidłową postawę i odległość wzroku od ekranu. Puchatki poznały jakie zagrożenie stanowi nieprawidłowe korzystanie z tego urządzenia.Uczestniczyły  również w zajęciach dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu. Obejrzały  bajkę „ Mój przyjaciel Necio”, której głównym celem było podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat szkodliwych treści, niebezpiecznych kontaktów oraz ochrony danych osobowych i wizerunku, a także zasad kulturalnego zachowania się w Internecie.Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci.