Projekt Pies w Biedronkach

Dnia 19 listopada grupa Biedronki rozpoczęła realizację zajęć „Pies” metodą projektu. Dzieci pod okiem nauczyciela wspólnie stworzyły kącik tematyczny, w którym zostały zgromadzone wszelkie książki, atlasy, gadżety dotyczące w/w projektu. W celu poszerzenie swojej wiedzy o czworonogach wzięły udział w zajęciach zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Filia Nr 2 w Siedlcach.