W ramach realizacji projektu edukacyjnego „Pies” dzieci pracując w małych zespołach, wykorzystując różnorodne materiały wykonały przepiękne budy. Korzystały z nich podczas zabaw tematycznych, ucząc się opieki nad psem, poznając psie zwyczaje. Użyczały ich także kolegom z innych grup.