Puchatki  na XVIII Integracyjnym Koncercie,,Ten Sam Świat” w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.

Dnia 11.10.2018r. ,,Puchatki” „wystąpiły w XVIII Integracyjnym Koncercie,,Ten Sam Świat” w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.  Celem koncertu była integracja społeczna jaki prezentacja działań artystycznych: występów teatralnych, śpiewu, tańca, recytacji, przygotowanych przez placówki działające na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych. Koncert miał także uwrażliwić uczestników na wartość jaką jest Ojczyzna oraz krzewić postawy patriotyczne. „Ten Sam Świat” był okazją do twórczego promowania Polski, budowania poczucia tożsamości narodowej i poszanowania godności
i praw człowieka. Podczas występu dzieci zaprezentowały program artystyczny śpiewając piosenki patriotyczne i recytując wiersze.
Po występie ,,Puchatki” zostały nagrodzone gromkimi brawami jak również otrzymały statuetkę oraz upominki, które sprawiły dzieciom wielką radość.