Systematyczny kontakt dziecka z  książką aktywizuje jego rozwój intelektualny i emocjonalny, budzi wrażliwość estetyczną, sprzyja rozwijaniu postaw twórczych oraz wyzwala ekspresję dziecięcą.

Więcej Rodzice czytają bajki w przedszkolu