Sensoryczne koło zmysłów w Elfach

Celem edukacji sensorycznej jest dać dziecku możliwość uzyskania jasnej i świadomej informacji z otoczenia, dzięki jego zmysłom, a tym samym pozwoli mu zbadać otoczenie i świat bardziej głęboko i precyzyjnie.

Materiały sensoryczne , które wykorzystaliśmy w tworzeniu koła zmysłów to (fasolki, galaretka, chrupki, pestki),  rozwijają  intelekt dziecka, ponieważ dotyczą wszystkich zmysłów (dotyk, węch, słuch, wzrok i smak).