Nasza sala

Nasza sala jest miejscem zabawy , nauki i odpoczynku.
Opiekę nad nami sprawują Panie  Elżbieta Karpińska,  Aleksandra Żółkowska-Zgorzałek

i

nauczyciel wspierający  Justyna Fiodorow
Pomocą nauczycielki jest Pani Agnieszka Gryczewska i Katarzyna Pęgowska

Galeria Smerfów

Archiwum