Smerfy

Nasza sala

Nasza sala jest miejscem zabawy , nauki i odpoczynku.
Opiekę nad nami sprawują Panie  Elżbieta Karpińska, Katarzyna Kiryluk, Izabela Michalak.
Pomocą nauczycielki jest Pani Marianna Jaszczuk.

Galeria Smerfów