Strajk trwa dalej

D

Kochani Rodzice
Bardzo dziękujemy za wsparcie, które okazujecie nam na każdym kroku.
Bardzo miłą niespodzianką była w dniu dzisiejszym wizyta Waszych przedstawicieli z ogromnym tortem. Solidarni z nauczycielami Rodzice pomagają przetrwać te trudne dla wszystkich dni. Dla zaangażowanego nauczyciela bezczynność jest prawdziwą udręką.
Drodzy Rodzice strajkujemy nie tylko z powodów płacowych. Bardzo przeszkadzają nam wieczne zmiany przepisów prawa oświatowego, które wprowadzają chaos i zamieszanie. Protestujemy przeciw wydłużaniu ścieżki awansu zawodowego oraz zmienianym zasadom oceniania pracy nauczyciela. Nowe rozporządzenia spowodują jeszcze większą biurokrację i dodatkowe tony papieru, które nauczyciel będzie musiał opracować, aby otrzymać tzw. dodatek dla wyróżniających się nauczycieli.
Protestujemy przeciw bezmyślnej papierologii. O naszej pracy powinny świadczyć zadowolone i dobrze przygotowane do obowiązków szkolnych dzieci, a nie ładnie opracowane dokumenty. Swój czas chcemy poświęcać wychowankom, nie marnować go na obszerną dokumentację.
Niestety strajk trwa nadal. Zapewniamy opiekę potrzebującym dzieciom.