Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom,

którzy przynieśli stroje do przedszkola, umożliwiając tym samym dzieciom wspaniałą zabawę