10 kwietnia 2018 r. przedstawiciele naszej grupy wzięli udział w ,,Wielkich Igrzyskach Ekologicznych’’ zorganizowanych przez Zakład Utylizacji Odpadów.

Był to prawdziwy sprawdzian wiedzy z zakresu selektywnej zbiórki odpadów, a także test umiejętności praktycznych.

Celem Igrzysk było przede wszystkim kształtowanie wśród dzieci trwałych nawyków przyczyniających się do dbałości o stan środowiska naturalnego,  podnoszenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za środowisko poprzez codzienne działania we własnym domu, przedszkolu i najbliższym otoczeniu.