Wizyta w tężni

Wybraliśmy się pooddychać dla zdrowia zmineralizowanym powietrzem .