22.05.2018 dzieci miały okazję skorzystać ze zdrowotnych właściwości tężni solankowej znajdującej się w Parku Wodnym w Siedlcach. Miejsce to sprzyjało wyciszeniu się dzieci, przy jednoczesnym, ale spokojnym podejmowaniu różnorodnych aktywności.