Wycieczka do Warszawy

Dnia 18 października 2022r. wybraliśmy się na wycieczkę do Teatru Muzycznego Roma na spektakl ,,Adonis ma gościa i do Centrum  Nauki Kopernik w Warszawie.

 Celem wycieczki było: rozwijanie zainteresowań sztuką i nauką; inspirowanie dzieci do obserwacji, doświadczeń, zadawania pytań i szukania odpowiedzi; poznawanie nauki poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń; integracja grupy; uwrażliwianie dzieci na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczki oraz tworzenie okazji do kulturalnego spożywania posiłków w miejscach publicznych.

W pierwszej kolejności dzieci obejrzały spektakl pt,, Adonis ma gościa”. W przedstawieniu był zawarty  morał, który niósł za sobą- idę odmienności, a zarazem uzupełniania się, ukazanie potrzeby współpracy z innymi. Drugi aspekt, to przepiękne, wpadające

w ucho teksty piosenek Jakuba Szydłowskiego. Przedstawienie bardzo podobało się dzieciom.

Następnie wybraliśmy się do Centrum Nauki Kopernik, W Galerii  czekało na dzieci wiele atrakcji pobudzających wyobraźnię i ciekawość. Dzieci mogły wszystkiego dotknąć, zbadać oraz sprawdzić jak działają tajemnicze eksponaty. 

W Centrum Nauki Kopernik dzieci miały dużą przestrzeń stymulującą je do nieskrępowanego eksperymentowania oraz pełną wolność w odkrywaniu świata. Dzieci eksperymentowały, angażując wszystkie swoje zmysły, bez najmniejszych oporów, bez wstydu przed pomyłką. Napędzały swoją ciekawość poprzez atrakcyjne doświadczenia wodne, samodzielne odkrywanie tajników przyrody. Dzieci mogły zobaczyć, jak wygląda świat oczami węża, co kryje się we wnętrzu kalejdoskopu. Po bardzo atrakcyjnie i aktywnie spędzonym czasie w Centrum Nauki Kopernik wyruszyliśmy autokarem do domu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Pełni pozytywnych wrażeń, szczęśliwi i zadowoleni, ze zdobytą nową wiedzą, dotarliśmy bezpiecznie do domu. Wycieczka była bardzo atrakcyjna pełna niesamowitych przeżyć.