12 października 2017 roku grupa Gumisie uczestniczyła w wycieczce do Nadleśnictwa w Siedlcach. W specjalnie przygotowanej sali Pani Leśnik pokazała dzieciom małą część lasu.

Dzieci z zaciekawieniem uczestniczyły w lekcji pokazowej,udało się je zainteresować , co nie zawsze jest łatwe. Wynieśliśmy wiele ciekawych informacji dotyczących życia roślin i zwierząt w lesie. Mogliśmy także wsłuchać się w odgłosy zwierząt- jelenia, dzika czy puszczyka. To było nowe,ciekawe doświadczenie!