Wyniki konkursu  plastycznego„Zabytki Siedlec”.

Dnia 19 listopada jury w składzie:  Anna Malacka- dyrektor przedszkola, Elżbieta Karpińska-wicedyrektor, Agnieszka Szcześniak-  nauczyciel przedszkola, Izabela Bareja- przewodnicząca rady rodziców obejrzało 60 prac dzieci z 10 miejskich przedszkoli , które wpłynęły na konkurs plastyczny zorganizowany przez Miejskie Przedszkole  Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi. Po burzliwych naradach jury przyznało:

 w kategorii dzieci 5-letnich:

I miejsce-Kacper Skolimowski Niepubliczne Przedszkole Im. Kubusia Puchatka

II miejsce-Alicja Saks Niepubliczne Przedszkole Akademia Maluszka

III miejsce-Helena Osłowska Miejskie przedszkole Nr 13

Wyróżnienie

1. Gabriela Turowska- Niepubliczne przedszkole Akademia Maluszka

2.Wiktoria Zalewska- Miejskie Przedszkole Nr 3

3. Daria Zalewska- Miejskie Przedszkole Nr 13 im D.Gellner

4.Nikola Czarnocka -Miejskie Przedszkole Nr 25

w kategorii dzieci 6-letnich:

I miejsce- Patrycja Maliszkiewicz Niepubliczne przedszkole Akademia Maluszka

II miejsce- Adrianna Fedorowicz Niepubliczne przedszkole im. Kubusia Puchatka

III miejsce- Mikołaj Wideński Miejskie Przedszkole Nr 25

Wyróżnienie

1. Natalia Kaleta -Miejskie Przedszkole Nr 25

2.Jagoda Strawa -Niepubliczne przedszkole im. Kubusia Puchatka

3. Milena Gryczka- Miejskie Przedszkole nr 3

4. Oliwia Mójta – Niepubliczne przedszkole Akademia Maluszka