Rytmika w naszym przedszkolu to zajęcia umuzykalniające dziecko i stymulujące jego wszechstronny rozwój.  Zajęcia rytmiczne uczą dzieci pokonywania trudności, wyzwalając w nich pewność i wiarę w siebie. Kształtują wrażliwość przedszkolaków, budzą zamiłowanie do śpiewu, muzyki i tańca. Poznają piękno tańców ludowych oraz tradycji związanych z rodzimymi Świętami. Kontakt z muzyką we wczesnym dzieciństwie daje szanse na wszechstronny rozwój i lepszy „start w dorosłość”, kształtuje charakter i łagodną osobowość.