Zabawy z językiem angielskim w Puchatkach.

Dzieci witają Panią Martynkę słowem „Hello”.

Wspólnie bawią się przy piosenkach, poznają nazwy części ciała, nazwy kolorów oraz nazwy niektórych zwierząt zaczynają się uczyć piosenek a także liczyć. Z zainteresowaniem słuchają bajeczek czytanych przez Panią Martynkę. Puchatki chętnie uczestniczą w zajęciach, wykazując się przy tym dużym skupieniem i zaangażowaniem. Dzieci uwielbiają zabawy z językiem angielskim, ponieważ są bardzo ciekawe i urozmaicone.