Zajęcia otwarte

8 listopada w sali Smerfów odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców pt.,, W świecie bajek”.

Zajecie rozpoczęły się krótką prelekcją na temat roli książki w życiu dzieci. Prelekcja miała na celu uświadomienie rodzicom wpływu książek na różne sfery życia dzieci. Następnie odbyły się zajęcia właściwe. Dzieci oglądały teatrzyk cieni, wykonywały różne zadania w grupach a na koniec wspólne z rodzicami brali udział w zabawach integracyjnych.