Zajęcia otwarte dla rodziców ,,Opowieści z zielonego lasu”

Dnia 17.05.2022r. odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców z grupy Puchatki o tematyce ekologicznej: ,,Opowieści z zielonego lasu” teatrzyk Kamishibai.

 Celem zajęć  było:

-kształtowanie pozytywnego stosunku do przyrody, uwrażliwianie na jej piękno
– rozwijanie u dzieci poczucia odpowiedzialności o środowisko przyrodnicze

-rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia

– stwarzanie okazji do integracji rodziców z przedszkolem.

Zajęcia  otwarte  dla  rodziców to  jedna  z  form  współpracy  przedszkola  z rodzicami,

w czasie której mają okazję  zapoznać  się między innymi ze sposobami pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz przekonać się, jak wiele ich dzieci potrafią już zrobić. Dzieci

z niecierpliwością czekały na wizytę rodziców.Mimo wielu obowiązków rodzice licznie przybyli do przedszkola, by towarzyszyć w tym dniu swoim dzieciom. Podczas zajęć każde dziecko starało się zaprezentować jak najlepiej.  Rodzice mieli możliwość obserwowania swoich dzieci na zajęciach, ich aktywności, koncentracji uwagi oraz zasobu wiadomości i umiejętności. Puchatki chętnie i aktywnie uczestniczyli w proponowanych formach działalności, dając wyraz swojemu zainteresowaniu i zaangażowaniu w działanie. Po spotkaniu zostały już tylko miłe wspomnienia, wystawa prac oraz fotografie upamiętniające to ważne wydarzenie. Warto podkreślić, że podczas zajęć towarzyszyła miła atmosfera,. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za udział na zajęciach otwartych