Zajęcia otwarte dla rodziców

11 maja w grupie Smerfy odbyły się zajęcia otwarte z tematyki ekologicznej.

Celem zajęć było kształtowanie postawy proekologicznej. Zajęcia rozpoczęły się od wspólnego powitania oraz przekazania iskierki miłości. Następnie dzieci oglądały teatrzyk ,, Kamishibei” o smokach, które zjadały śmieci. Dzieci prezentowały swoje umiejętności między innymi podczas segregowania śmieci do odpowiednich koszy.  We wspólnej zabawie brali udział także rodzice. Dziękujemy za tak liczne przybycie.