Dn. 26 kwietnia 2017 r. w grupie Krasnoludki odbyły się zajęcia otwarte

na temat: „Co wiemy o wodzie?”. Zajęcie rozpoczęło się od opowiadania „Chora rzeka” z wykorzystaniem teatrzyku obrazkowego Kamishibai. W czasie zajęć dzieci brały udział w doświadczeniach z wodą, min: sprawdzały, co rozpuszcza się w wodzie oraz filtrowały wodę.