Podczas zajęć poświęconych warzywom z zainteresowaniem patrzyły jak powstaje masa solna i pomagały w jej wyrabianiu. Następnie z  zaangażowaniem lepiły marchewki, pietruszki i buraczki.