Kadra i personel

Całym przedszkolnym zespołem kieruje Pani   Dyrektor: mgr Anna Malacka
W naszym przedszkolu preferujemy model pracy  nastawiony na wspomaganie rozwoju  dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i  możliwości rozwojowych.
Nauczycielki  są kompetentne, życzliwe otwarte na  potrzeby dziecka i rodziców,  Zwracają uwagę na rozwój indywidualnych  zainteresowań i talentów dzieci. Są dynamiczne, wciąż szukające nowych dróg rozwoju i  doskonalenia warsztatu pracy,  stosują tradycyjne oraz nowatorskie metody i formy  pracy pedagogicznej. Ustawicznie podnoszą swoje  kwalifikacje, biorąc udział  w szkoleniach, kursach i innych  formach doskonalenia zawodowego.

Nauczycielki grup:
Misie
mgr Anna Mazurek Stańczuk – nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Pietrzak   – nauczyciel mianowany

Żabki
mgr Agnieszka Szymańska ( nauczyciel dyplomowany)
mgr Krystyna Płudowska ( nauczyciel dyplomowany)

Elfy  (3latki)
mgr Beata Sitkowska – nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Chmielińska- nauczyciel mianowany
mgr Izabela Bareja – nauczyciel dyplomowany ( nauczyciel wspierający)

Czarodzieje (4 latki)
mgr Anna Wiszniewska- nauczyciel kontraktowy
mgr Wioletta Marczuk – nauczyciel dyplomowany
mgr Barbara Głuchowska – nauczyciel  kontraktowy( nauczyciel wspierający)

Biedronki (5latki)
mgr Agnieszka Krzyzińska -nauczyciel dyplomowany
mgr Dorota Ciok  – nauczyciel  początkujący
mgr Karolina Jasińska – nauczyciel (nauczyciel wspierający)

Puchatki (3 latki)

mgr -Agnieszka Szcześniak- nauczyciel mianowany
mgr Agnieszka Fiodorow  – nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Bober- nauczyciel początkujący(nauczyciel wspierający)

Muminki ( 5 latki)
mgr Emilia Michalak – nauczyciel dyplomowany
  mgr Grażyna Nowaczyńska – nauczyciel dyplomowany
mgr Wioletta Soch vel Głaz –  nauczyciel dyplomowany (nauczyciel  wspierający)

Smerfy( 6 latki)
mgr Elżbieta Karpińska – nauczyciel dyplomowany
mgr  Aleksandra Żółkowska -Zgorzałek – nauczyciel 
mgr Justyna Fiodorow – nauczyciel wspierający

Krasnoludki ( 4-latki)
mgr Hanna Potyra-Leśniak – nauczyciel dyplomowany
mgr Beata Goluch – Ambroziak- nauczyciel dyplomowany
mgr Izabela Majewska- nauczyciel wspierający

Kadra naszego przedszkola posiada pełne kwalifikacje  pedagogiczne do pracy z dziećmi.
Proces edukacyjny wspierają specjaliści z zakresu:
logopedii, psychologii, rehabilitacji  ruchowej, terapii sensorycznej

Zespół terapeutyczny:
mgr Izabela Majewska – terapeuta integracji  sensorycznej

                               mgr Aneta Kondraciuk – nauczyciel dyplomowany  (surdopedagog)  i tyflopedagog)

mgr Anna Gil – terapeuta integracji  sensorycznej
mgr  Dorota Królik- psycholog
mgr Agnieszka Kowalczyk – nauczyciel dyplomowany( psycholog)

mgr Kamila Radzikowska -Kobylińska – nauczyciel mianowany (logopeda)   
mgr Anna Osłowska –  nauczyciel dyplomowany ( nauczyciel usprawniania ruchowego)
mgr Agata Dudek- nauczyciel dyplomowany(logopeda)
mgr Anna Śliwińska – nauczyciel mianowany ( terapeuta integracji  sensorycznej)
mgr Marzena Redes – nauczyciel dyplomowany (logopeda)

Możemy się poszczycić znakomitą  współpracą z  personelem pomocniczym,  który dzięki swojemu zaangażowaniu w życie placówki,  dobrze wykonywanym  obowiązkom ma udział we współtworzeniu pozytywnego   wizerunku naszego przedszkola.

Do personelu pomocniczego należą :
Danuta Turemko,Hanna Ambroziak, Ewelina Turemko- Maciołek
 ,Angelika Piechotka, Bożena Żaczek,Katarzyna Okuniewska, Katarzyna Pęgowska, Renata Olewińska ,
Anna Wołos , Katarzyna Radzikowska, Edyta Myrcha
Katarzyna Osipowicz, Karolina Jóźwik,

Nie można zapomnieć o paniach dbających o  nasze posiłki,  starają się aby były one  dobrze przyrządzone urozmaicone, na czas i estetycznie   podane, a przede wszystkim były   zdrowe i smakowały naszym małym degustatorom.

Tu wymienimy:
Barbara Jobczyk-   szefowa kuchni
Sylwia Jastrzębska- pracownik kuchni
Monika Lesińska- pracownik kuchni

sprawami finansowymi zajmują się:

– Elżbieta Mazurek- główna księgowa

-Halina  Kiełb- referent
– Jolanta Chwedczuk – starszy  intendent

Niezastąpionym w naszym przedszkolu jest:
– Leszek Łuczak – pracownik gospodarczy

Ułatwienia dostępu