Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH

Okres jesienno – zimowy

6.00 – 7.00   –   schodzenie się dzieci, czas do dyspozycji n-la., praca indywidualna z dziećmi;

7.00 – 8.00   –   zabawy dowolne dzieci, zabawy ruchowe, realizacja zaleceń pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

8.00 – 9.00   –   czas do dyspozycji n-la., zabawy logopedyczne, ćw. poranne, czynności higieniczno – porządkowe,   śniadanie;

9.00 – 10.20 –   zajęcia dydaktyczne, zabawy ruchowe;

10.20 – 10.30 – witaminka – owocowy przerywnik;

10.30 – 11.15 –  spacer, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe, obserwacja przyrody jesienią i zimą, organizowane gry i zabawy na śniegu, realizacja zaleceń  pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

11.15 – 11.30 – czynności higieniczno – porządkowe;

11.30 – 12.00 – obiad;

12.00 – 14.00 – zabawy relaksacyjne, zajęcia dodatkowe, czas do dyspozycji n-la., zabawy dowolne dzieci, realizacja zaleceń pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

14.00 – 14.30 – czynności higieniczno – porządkowe, podwieczorek;

14.30 – 16.00 – czas do dyspozycji n-la, zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci, zabawy ruchowe, zabawy tematyczne według zainteresowań;

16.00 – 17.00 – zabawy dowolne dzieci

Okres wiosenno – letni

6.00 – 7.00  –   schodzenie się dzieci, czas do dyspozycji n-la., praca indywidualna z dziećmi;

7.00 – 8.00  –   zabawy dowolne dzieci, zabawy ruchowe, realizacja zaleceń pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

8.00 – 9.00  –   czas do dyspozycji n-la., ćw. poranne,zabawy logopedyczne , czynności higieniczno – porządkowe,     śniadanie;

9.00 – 10.20 –   zajęcia dydaktyczne, zabawy ruchowe;

10.20 – 10.30 – witaminka – owocowy przerywnik;

10.30 – 11.15 –  spacer, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe, obserwacja przyrody,realizacja zaleceń pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

11.15 – 11.30 –  czynności higieniczno – porządkowe;

11.30 – 12.00 – obiad;

12.00 – 14.00 –  zabawy relaksacyjne, zajęcia dodatkowe, czas do dyspozycji n-la., zabawy dowolne dzieci, realizacja zaleceń pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

14.00 – 14.30 –  czynności higieniczno – porządkowe, podwieczorek;

14.30 – 16.00 –  czas do dyspozycji n-la, zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci, zabawy  ruchowe, zabawy tematyczne według zainteresowań; pobyt na świeży  powietrzu

16.00 – 17.00 – zabawy dowolne dzieci

Ułatwienia dostępu