Narodowy program czytelnictwa

Z wielką radością informujemy, że wniosek złożony przez nasze przedszkole przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny  merytorycznej i w roku 2022 uzyskaliśmy rządowe wsparcie finansowe w wysokości (3000 zł)  w ramach programu wieloletniego
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – Priorytet 3.

Łącznie z wkładem własnym  Miasta Siedlce w wysokości 750zł mamy do dyspozycji 2625 zł zł na zakup książek do biblioteki przedszkolnej oraz 1125zł na realizację działań promujących czytelnictwo. Za otrzymane środki finansowe zakupimy  książki będące nowościami wydawniczymi dla dzieci w wiek 3-6 lat wybrane przez społeczność przedszkola oraz nagrody książkowe dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury I Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Biblioteka miejska Konkurs plastyczny

Ułatwienia dostępu